Categoria: Normativa

Política de Cookies

Amb la finalitat de facilitar-li la navegació pel Lloc web de CREACCIÓ AGÈNCIA D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT S.L., (d’ara endavant, CREACCIÓ), aquesta entitat li comunica que utilitza Cookies o altres arxius de funcionalitat similar (d’ara endavant, les “Cookies”). En tot cas, l’informem que CREACCIÓ és el responsable de les Cookies i del tractament de les […]
Llegir Més

Canvi de tarifa 1 de juny 2021

Nova Estructura de Peatges del Sistema Elèctric pel compliment de la Circular 3/2020, de 15 de gener, de la CNMC. S’estableix una nova metodologia de càlcul i noves estructures de tarifes i es modifiquen els preus i costos per l’empresa. Més info a: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-106
Llegir Més