“Proenergia és un projecte impulsat per les entitats de promoció econòmica d’Osona, grups empresarials i l’Agència Local de l’Energia d’Osona. Es va crear el 2019 per realitzar una compra agregada d’energia per a les empreses. L’objectiu és reduir la factura elèctrica de les empreses que en formen part”“Una empresa que formi part de Proenergia pot accedir a diversos serveis. Un primer servei és el control de la factura d’electricitat: si té correcte la potència, el preu… Un segon, que és el més important, és la compra agregada d’energia, on les empreses poden accedir a un preu de mercat. Actualment s’ha obert un tercer servei que és la compra agregada d’instal·lacions fotovoltaiques”


“Qualsevol empresa, autònom o comerç de la comarca que vulgui millorar la seva despesa energètica i reduir costos pot apuntar-se a Proenergia”


“Sobretot, per l’acompanyament en tot el procés energètic de les empreses. Hem de tenir en compte dos factors primordials: els preus i l’assessorament. Des de Proenergia ens han acompanyat en tot moment, tant per seleccionar la comercialitzadora d’energia, com pel tipus de contracte i tarifa”


“Disposar d’una instal·lació fotovoltaica ens ha permès arribar a ser gairebé autosuficients. Si nosaltres tenim una factura mensual d’uns 600 euros, pràcticament compensem els mateixos 600 euros amb l’energia que venem. Per tant, el nostre cost és zero. Som un edifici autosostenible, poca gent pot dir-ho. Però molta gent té el potencial per ser-ho”


“Hi ha dos mecanismes per formar part de Proenergia. El primer, el més important, omplint un formulari al web . També es pot contactar amb l’agència de promoció econòmica del municipi que et correspongui”


“L’amortització depèn de cada tipus d’instal·lació i del consum energètic que tingui cada empresa. Per això es fan uns estudis previs per calcular-ho. Ara estem en una mitjana d’entre dos i quatre anys d’amortització de la inversió que facis en una instal·lació fotovoltaica”


“És complicat parlar d’una xifra concreta, varia segons l’empresa, la teulada i el preu de l’energia. Les 8 empreses que han participat a la primera compra conjunta feta des de Proenergia han tingut un estalvi de 28.000 euros anuals i han generat un 40% de l’energia que consumeixen”


“El 2021, més de 60 empreses van participar en la compra conjunta de Proenergia i entre totes elles es van estalviar 55.000 euros en un any. El que t’assegura Proenergia és tenir preus de mercat i un assessorament en el preu, la factura i la potència i estar tranquil en la gestió de l’energia a l’empresa”


“Actualment, les empreses que vulguin gaudir dels serveis de Proenergia no han de pagar res, és gratuït”