Informació sobre el mercat elèctric diari

Informació sobre el mercat elèctric diari

L’ OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía) és el sistema actual per la gestió del mercat de l’electricitat a la Peninsula Ibèrica. Aquest és un sistema de lliure mercat, que significa que la generació i la comercialització de l’energia és lliure, encara que l’Estat encara intervé en el transport i el manteniment de les xarxes.

Tots els països de la Unió Europea tenen el seu propi sistema o NEMO (operador de mercado eléctrico designado, del inglés: Nominated Electricity Market Operator).

Al web de l’OMIE hi podeu consultar, entre altres informacions, el mercat diari de l’electricitat